I Individuální vzdělávání

Plnění povinné školní docházky na I. a II. stupni základní školy bez pravidelného denního docházení žáka do základní školy.

Nabízíme propracovaný a fungující „Projekt jiného způsobu plnění povinné školní docházky“, což je systém individuálního školního vzdělávání pro zdravotně znevýhodněné žáky, žáky nacházející se s rodiči dlouhodobě v zahraničí, žáky věnující se vrcholovému sportu, děti v kočujících společenstvech (např. dětí zaměstnanců cirkusů, provozovatelů atrakcí), a pro další žáky, kterým z různých důvodů vyhovuje individuální (domácí) vzdělávání.

I-škola - podpora během celého školního roku

Naše škola individuálně vzdělávaným žákům nabízí komplexní výukovou podporu během celého školního roku - i-školu MOODLE - je to podrobně zpracovaný obsah jednotlivých ročníků a tematických plánů práce na jednotlivé měsíce naplněný výukovými materiály, pokyny k výuce - jinými slovy – vedeme je, nabízíme jim zkušební plány, databázi výukových materiálů, příprav, zápisů hodin, nejrůznějších textů v různých formátech - textových, audio i video formátech apod., nejrůznější testy - pro online zkoušení i pro práci na lokálním počítači. Žák tedy může pracovat online nebo offline. Individuálně vzdělávaným žákům vyučující zadávají úkoly k samostudiu, vedou elektronické konzultace se žáky i jejich vzdělavateli (pomocí Skype, mailu, chatu).

Podrobné informace o "internetové škole MOODLE" (i-škola MOODLE) naleznete na i-škole-moodle v tomto odkazu - http://moodle.zsbrezova.eu/course/category.php?id=52 ("Přihlásit se jako "host").

Manuál MOODLE

On-line výuka - osobní kontakt

Ve všech hlavních předmětech ve 4. a 5. ročníku a na II. stupni základní školy nabízíme on-line výuku.

Online výuka probíhá přes SKYPE PRO FIRMY. Žák, který má zájem o online výuku si musí požádat o zřízení profilu do této Skype aplikace na email: zsb@ezakovka.cz a postupovat dle přiloženého manuálu.  Učitel před začátkem hodiny "vyvěsí" na eŽákovce odkaz, pomocí kterého je možné se připojit do skupinového hovoru. Vyučující může žáky vyvolávat a hovořit s nimi v reálném čase, posílat textové zprávy a sdílet soubory, obrázky, materiály, prezentace, nebo pracovat na virtuální tabuli. Jediným omezením je hardwarové vybavení počítače (notebooku, tabletu) žáka a rychlost připojení k internetu. Pro úplnou funkčnost této aplikace je potřeba OS Windows.

Postup:
1. Požádejte si o přístup do aplikace SKYPE PRO FIRMY na email: zsb@ezakovka.cz  
2. Dostanete přihlašovací údaje a manuál. Postupujte dle manuálu a nainstalujte si aplikaci ve svém počítači.
3. Před online hodinou (dle rozvrhu), klikněte na odkaz v eŽákovce (na nástěnce vpravo - "Nadcházející online hodiny")
4. Připojte se do hovoru (pod jménem žáka).

Manuál připojení SKYPE PRO FIRMY

Přezkoušení - vycházíme vám vstříc

Dle zákona je nutné takto vzdělávaného žáka přezkoušet jen 2x ročně, tedy na pololetí a ke konci školního roku.
I když jsme “škola na konci světa”, pro přezkoušení si naši individuálně (doma) vzdělávaní žáci mohou zatím vybrat tato místa:

   • Praha
   • Kladno
   • Brno
   • Březová
   • On-line přes Skype

Individuálně vzdělávaný žák je přezkoušen ze všech předmětů. Přezkoušení má dvě části. Jde o:

- osobní přezkoušení z hlavních předmětů (ČJ, MAT, cizí jazyk) - jedná se o kombinaci ústní a písemné (v rámci ústního hodnocení) zkoušky a hodnocení předložených materiálů;
- „portfoliové“ hodnocení (rozhovor nad předloženými materiály – portfoliem - s doplňujícími otázkami, popř. předvedení vlastních dovedností - na základě přinesených, poslaných na i-moodle, výukových materiálů, pracovních listů, aj.) a případně vyhodnocení nepovinného TESTU online na i-moodle (možnost vyplnit před příjezdem na přezkoušení).

Termíny přezkoušení stanoví škola, konkrétní den a hodinu si rezervuje rodič (vzdělavatel) v našem rezervačním systému. Na hodnocení přinese rodič (vzdělavatel) návrh vysvědčení. Ten, kdo provádí ve škole hodnocení žáka, návrh vysvědčení buď doporučí bez úprav, nebo v něm zdůvodní nějaké změny a předloží ke schválení řediteli školy.

Žádný náš IV žák, pokud se poctivě připravoval, se nemusí přezkoušení obávat. Naši učitelé jsou zkušení, vnímaví, naslouchající a plně respektující individualitu každého žáka.

Regionální kancelář pro Čechy

Jdeme blíže ke svým žákům ohledně možností
- individuálního předškolního vzdělávání a přezkoušení (v listopadu a prosinci),
- individuálního vzdělávání v základní škole a přezkoušení (v lednu a červnu),
- vzdělávání ve střední škole - v našem lyceu,
- osobních konzultací, podávání a projednávání informací, vyřizování administrativních záležitostí aj.,

Regionální kancelář pro Čechy, Milady Horákové 2725, Kladno, 272 01
ZŘŠ pro MŠ - IV, ZŠ - IV, SOŠ
Mgr. Kateřina Pražáková
mobil: 606 072 077
GPS: 50.1250092N, 14.1195372E

Často kladené otázky

Jaké podmínky musím splnit, aby bylo mé dítě zařazeno do režimu individuálního vzdělání?
Je potřeba vyplnit  Žádost o povolení individuálního vzdělávání, doložit  Vyjádření (není to doporučení) školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, kterékoli v ČR) a dosažené vzdělání vzdělavatele (rodiče). Souhlas vydává ředitel příslušné školy.
Jaké možné důvody pro individuální vzdělání mohou být uznány?
Jaké vzdělání musíme mít, abychom mohli učit dítě doma?
Jak často se musí při individuálním vzdělání dojíždět do školy?
Dostane individuálně vzdělávaný žák učebnice?
Co je cílem přezkoušení?

Přihlášení na naši školu

Podrobné informace k postupu přihlášení (přestupu) k individuálnímu vzdělávání si vyžádejte přes mail školy zsbrezova102@gmail.com, nebo je naleznete také v tomto odkazu: Zápis k individuálnímu vzdělávání a k přestupu: Přestup na individuální vzdělávání a při pobytu v zahraničí: Zápis/přestup při pobytu v zahraničí.

Přihlaste se jako host. Vzhledem k tomu, že ministerstvo školství poskytuje na individuálně vzdělávaného žáka škole jen 25% normativu jako na běžného žáka, a to na základě počtu žáků vykázaných v matrice školy pouze do konce září příslušného školního roku, individuálně vzdělávané žáky pro školní rok 2018/2019 v naší škole přijímáme nejpozději do 28. září 2018. Přijetí v pozdějším termínu řešíme individuálně.

Tip na ubytování

Řada rodičů zjišťuje možnosti ubytování v Březové na jednodenní i vícedenní návštěvu školy. Vřele doporučujeme ubytování přímo v Březové, asi 300 metrů od školy:

DŮM U STOLÁRNY