Zápis do 1. ročníku ZŠ pro zájemce o individuální vzdělávání

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 se uskuteční 5. dubna 2018 v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. v ředitelně školy.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce (může i jen poslat žádost), který podal (poslal) písemně žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.

Zákonný zástupce dítěte k zápisu přinese (pošle zájemce o individuální vzdělávání) sken rodného listu dítěte a svůj občanský průkaz (pošle sken občanského průkazu).

Zákonný zástupce dítěte k zápisu přinese rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude vydáno při zápisu.

Nová možnost pro zápis individuálně vzdělávaných žáků

Vyplňte nám online podklady pro zápis a povolení individuálního vzdělávání; a budete už nyní zařazeni do databáze, neboť o zápis do naší školy je velký zájem a místa jsou částečně omezená - https://goo.gl/forms/bJMOj6LnwJfJLKrC2

Na základě tohoto vyplnění náš systém automaticky připraví rozhodnutí, které Vám pošleme po ukončení zápisů (na konci dubna 2018).

Podrobné informace k individuálnímu vzdělávání v základní škole.