L Lyceum - učitelé

PaedDr. Ludvík Zimčík - ŘEDITEL LYCEA
PaedDr. Ludvík Zimčík - ŘEDITEL LYCEAČESKÝ JAZYK, RUSKÝ JAZYK, DĚJEPISzimcik57@gmail.com
"Vždy se snažím učit děti pracovat s informacemi - naučit učit se, využívat nejrůznějších zdrojů informací. Každý žák by měl ve škole zažít pocit úspěchu - některý např. v češtině, jiný v matematice, další za pracovitost, ochotu ... . Využívání ICT v naší škole je prostředkem, ne cílem."
Mgr. Alena Urbancová - ZÁSTUPCE ŘEDITELE LYCEA
Mgr. Alena Urbancová - ZÁSTUPCE ŘEDITELE LYCEAPŘIRODOPIS, NĚMECKÝ JAZYK, CHEMIE
"Mým cílem je umožnit každému žákovi přijmout vzdělávání jako přirozený krok k dalšímu vývoji své osobnosti a naučit ho využít k tomu veškeré dostupné prostředky a moderní informační technologie."
Mgr. Hana Staňová
Mgr. Hana StaňováČESKÝ JAZYK, DĚJEPIS
Mgr. Markéta Hudáková
Mgr. Markéta HudákováČESKÝ JAZYK, VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
„Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat.“ - Albert Einstein
"A největší odměnou pro mě je, když se mi to podaří." - Markéta Hudáková
Mgr. Zdeňka Šimůnková
Mgr. Zdeňka ŠimůnkováMATEMATIKA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Bc. Tomáš Beníček
Bc. Tomáš BeníčekCHEMIE
„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.“
Mgr. Jiřina Juříčková, MBA
Mgr. Jiřina Juříčková, MBAANGLICKÝ JAZYK, ZEMĚPIS
Mgr. Klára Stojaspalová
Mgr. Klára StojaspalováHUDEBNÍ VÝCHOVA
Mgr. Martina Braunerová
Mgr. Martina Braunerová MATEMATIKA, ICT
Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Mgr. Václav Maněna, Ph.D.ITC
Mgr. Veronika Garčarová
Mgr. Veronika GarčarováPSYCHOLOGIE, TĚLESNÁ VÝCHOVA
Mgr. Zuzana Dudová
Mgr. Zuzana Dudová NĚMECKÝ JAZYK