Z Základní škola - učitelé

PaedDr. Ludvík Zimčík - ŘEDITEL ŠKOLY
PaedDr. Ludvík Zimčík - ŘEDITEL ŠKOLYČESKÝ JAZYK, RUSKÝ JAZYK, DĚJEPIS
"Vždy se snažím učit děti pracovat s informacemi - naučit učit se, využívat nejrůznějších zdrojů informací. Každý žák by měl ve škole zažít pocit úspěchu - některý např. v češtině, jiný v matematice, další za pracovitost, ochotu ... . Využívání ICT v naší škole je prostředkem, ne cílem."
Mgr. Alena Urbancová - ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY
Mgr. Alena Urbancová - ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLYPŘIRODOPIS, NĚMECKÝ JAZYK, CHEMIE
"Mým cílem je umožnit každému žákovi přijmout vzdělávání jako přirozený krok k dalšímu vývoji své osobnosti a naučit ho využít k tomu veškeré dostupné prostředky a moderní informační technologie."

Učitelé na II. stupni ZŠ

Mgr. Marie Ševčíková
Mgr. Marie ŠevčíkováMATEMATIKA, FYZIKA
"Mojí snahou je pestré a kvalitní vyučování s využitím ICT, individuální, klidný a důsledný přístup. V matematice se přikláním ke konstruktivnímu pojetí výuky, hledám způsoby, které vedou u žáků k rozvoji tvořivosti a zvídavosti. Dobrý pocit mám, když vidím ve tváři žáka, že pochopí probírané učivo a má radost."
Mgr. David Smetana
Mgr. David SmetanaANGLICKÝ JAZYK, TĚLOCVIK, HUDEBNÍ VÝCHOVA
"Nejhorším činem učitele je škatulkování. Já sám se snažím na žáka nahlížet individuálně a především komplexně. Je důležité vést žáky k cizímu jazyku ne jako k vědě, ale k něčemu, co je běžnou součástí života."
Mgr. Ivana Tálská
Mgr. Ivana Tálská ČESKÝ JAZYK, VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
"Nejhorší hodina podle mne je taková, při které učitel zívá a žáci téměř spí."
Mgr. Jakub Mačák
Mgr. Jakub MačákZEMĚPIS, DĚJEPIS, INSTRUKTOR ŠKOLNÍHO LYŽOVÁNÍ
"...A být pořád jenom chytrý a chtít všechno vědět a mít všechno, to je vlastně hloupost. Největší hloupost jest chtít být hloupý. To je ovšem divná hloupost, protože vědět, co chtít, to je vůbec největší chytrost. Ono se stalo uměním už jenom být živ po svém." Jan Werich "Učím po svém! :-)" Jakub Mačák
MgA. Andrej Ševčík
MgA. Andrej ŠevčíkVÝTVARNÁ VÝCHOVA, VIZUÁLNÍ TVORBA
"Mou snahou je přirozeně rozvíjet to, co už v dětech je a co jako dospělí často ztrácíme - kreativitu." www.andrejsevcik.cz
Mgr. Hana Staňová
Mgr. Hana StaňováČESKÝ JAZYK, NĚMECKÝ JAZYK
"Baví mě pracovat s dětmi. O to víc, když je vidím získávat nové zkušenosti a radovat se z nově nabytých poznatků."
Mgr. Hana Gureňová
Mgr. Hana GureňováMATEMATIKA
"Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe" - Gaius Titus Petronius
Bc. Tomáš Beníček
Bc. Tomáš BeníčekCHEMIE, PŘÍRODOPIS
Mgr. Markéta Hudáková, výchovná poradkyně
Mgr. Markéta Hudáková, výchovná poradkyněČESKÝ JAZYK, VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Mgr. Petra Součková
Mgr. Petra SoučkováPŘÍRODOPIS, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
"Děti se ve škole mají nejen naučit, ale i pochopit a umět použít. Každé z nich je jedinečná osobnost, které je potřeba porozumět. Těší mě, když děti chodí do školy rády."

Učitelé na I. stupni ZŠ

Mgr. Jiří Miškar
Mgr. Jiří Miškar
"Snažím se naučit děti, jak mají myslet, ne to, co si mají myslet."
Mgr. Tereza Homolová
Mgr. Tereza Homolová
"Kdo je dobrý učitel? Je to především člověk, který miluje děti, umí se s dětmi přátelit, bere si k srdci dětské radosti i žalosti, zná dětskou duši a nikdy nezapomíná, že on sám byl také dítětem..., předává jedna skvělá učitelka nám mladým."
Mgr. Robert Goldmann
Mgr. Robert Goldmann
„Úkolem pedagoga je doprovázet na cestě za poznáním.“ „Nejsem učitelem, jsem jen ukazatelem směru.“ G. B. Shaw
Mgr. Kristýna Miklánková
Mgr. Kristýna Miklánková
"Zaměřuji se na rozvoj dětí a nikoli jen na dodržení osnov, plánů a vyhlášek. Nemůžeme sice všechny děti naučit všemu, ale můžeme všechny děti učinit šťastné."
Mgr. Vojtěch Král
Mgr. Vojtěch KrálVLASTIVĚDA, OBČANSKÁ VÝCHOVA
"Učitel má být v některém koutě své duše věčným chlapcem, solidárním s tím mládím, které je mu svěřeno" Karel Čapek
Miroslava Zimčíková
Miroslava ZimčíkováSPECIALIZACE NA VÝUKU ICT
"Jsem pro pedagogiku spolupráce. Do třídy by měl k dětem přicházet starší kamarád, kolega, který ovšem víc zná, má více zkušeností a umí je předat." "Dobrý učitel chrání žáky i před vlastním vlivem." Bruce Lee
Bc. Daniela Michalcová
Bc. Daniela MichalcováASISTENTKA PEDAGOGA
"Pomáhat ano, ale účinně, správně a hlavně tam, kde je to skutečně potřeba!" PhDr. Josef Cerha „Non schoale sed vitae discimus. - Neučíme se pro školu, ale pro život.“ Seneca
Pavla Ševčíková
Pavla ŠevčíkováASISTENTKA PEDAGOGA
"Chci malým i velkým dětem předat denně něco nového, naučného, zábavného a krásného, co si uchovají v paměti pro svůj budoucí život."
Bc. Lucie Uhrová
Bc. Lucie UhrováTĚLESNÁ VÝCHOVA
"Nezáleží na tom, kolik golů jsi dal, počet bodů, které sis připsal, rekordy, které jsi překonal, trofeje, které jsi získal nebo soupeře, které jsi porazil. Jelikož velké sportovce dělá velké srdce. A jen ti s největším srdcem, zápalem, plným nasazením a především láskou ke sportu se stávájí legendami."
Mgr. Pavlína Majerová
Mgr. Pavlína MajerováVÝTVARNÁ VÝCHOVA, VYCHOVATELKA V ŠD
Výtvarná výchova: "Tvořit se dá ze všeho." Školní družina: "Bavíme se i bez počítačů."
Bc. Andrea Matějíčková
Bc. Andrea MatějíčkováVYCHOVATELKA V ŠD
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ „Vzdělání je to jediné, co v nás zůstane po tom, co jsme se naučili ve škole.“ Albert Einstein
Mgr. Pavel Vágner
Mgr. Pavel VágnerFARÁŘ, UČITEL NÁBOŽENSTVÍ