Z Základní škola

Logická olympiáda

Logická olympiáda je soutěž pro žáky mateřských a základních škol i studenty škol středních založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. Kategorie MŠ: mateřské školy

Kategorie A1, A2: žáci 1. a 2. ročníku ZŠ

Kategorie A: žáci 1. stupně ZŠ (3. – 5. ročníku), účastníků 11 616, z toho ze zlínského kraje 463

Postupující: KOPECKÝ IVAN (5. ročník) – pořadí v kraji 2., celkové pořadí 70. – 78.

Kategorie B: žáci druhého stupně ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, účastníků 17 156, z toho ze zlínského kraje 1 127

Postupující: STRIEŽENEC MARTIN (9. ročník) – pořadí v kraji 41. – 43., celkové pořadí 885. – 931.

Kategorie C: studenti SŠ

Nejlepší soutěžící v kategoriích A, B a C postupují do krajského kola, které se pro Zlínský kraj koná 2. listopadu na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a dále do finále na Pražském hradě.