Z Základní škola

Co pro mne znamená demokracie?

Žáci druhého stupně dostali možnost zúčastnit se osmého ročníku komiksové soutěže s názvem Bohouš a Dáša mění svět. Tentokrát se kreslilo na ne úplně jednoduché téma „Co pro mne znamená demokracie?“, které souviselo s letošním kulatým výročím vzniku československé republiky. Nakonec vznikly 3 komiksy ve formátu A3 (jeden od deváťáků a dva od osmáků), přičemž každý z nich nás (učitelský sbor) příjemně překvapil. Holky i kluci projevili určitou míru znalostí, ale také dostatek invence, a kdo ví, třeba se jejich komiksy budou líbit i odborné porotě a naši studenti si odnesou i nějakou cenu. Ostatně, posuďte sami.

Touto cestou bych chtěl všechny žáky, kteří se projektu zúčastnili, velmi pochválit (!) a také poděkovat paním učitelkám Ševčíkové a Tálské za zprostředkování soutěže a pomoc při její organizaci.

demo04

demo03

demo021