Z Základní škola

Vzhůru do nebes!

Nedávno se uskutečnila soutěž „Přírodovědný klokan“ a jedna z otázek týkající se Archimédova zákona o vztlakové síle se ukázala jako oříšek, co jen tak někdo nerozlouskne. Co s tím? Jak to napravit?

A tak jsme si v 9. třídě po teoretické přípravě a malé exkursi do historie osvěžili paměť. A víte, co nejvíc osvěží? Praktická ukázka! Platnost zákona využívá vynález z konce XVIII. století: aerostat neboli balón. Ten původnější, tedy plněný horkým vzduchem.

Počasí bylo první vyučovací hodinu dne 8. listopadu téměř ideální: větřík jen mírný (i tak dalo práci zapálit ohřívač vzduchu), venkovní teplota nízká a ovšem – nepršelo.

Kompletní devátá třída se shromáždila ve středovém kruhu fotbalového hřiště. Martin vše filmoval a pak … společným úsilím a působením vztlakové síly se podařil start.

Balón se nejdříve pomalu zakulatil a poté se neslyšně vydal na svou pouť. Nejprve rychle směrem vzhůru a potom, co se ho ve výšce zmocnily vzdušné proudy, odplul směrem severovýchodním a ztratil se v dálce.

Stalo se to 235 let a dva měsíce po historické exhibici bratří Montgolfiérů, kdy se před zraky francouzského krále Ludvíka a jeho dvořanů vznesla v jejich horkovzdušném balónu trojice pasažérů: kachna, kohout a – beran.