Z Základní škola

Mezinárodní setkání v rámci projektu Socires - Facing Digital Era

Ve dnech 7. až 10. listopadu byla naše škola pořadatelem oficiálně prvního mezinárodního setkání v rámci programu Socires - Erasmus+, který zaštiťuje Evropská Unie. Projekt se zabývá tvorbou učebních materiálů pro téma Digitální věk - jak čelit jeho nástrahám. I když si je pravděpodobně každý učitel vědom důležitosti tohoto tématu, existuje jen velmi málo publikací, které se tomuto tématu uceleně věnují. To samé pak platí pro výukové materiály, které se tématem zabývají.

První mezinárodní setkání bylo vyvrcholením přípravné části projektu, která probíhala již od začátku měsíce září. Účastnilo se ho všech 8 subjektů ze 6 členských zemí Evropské unie. Jmenovitě ze Slovenska, Řecka, Maďarska, Rumunska, Itálie a samozřejmě nesmím opomenout Českou republiku, která je zastoupena naší školou, ba co více, naše škola je koordinátorem celého projektu.

Setkání jsme oficiálně zahájili návštěvou školy a nutno podotknout, že ti z účastníků, kteří naši školu znali pouze z doslechu, byli velmi překvapeni, když se na vlastní oči přesvědčili, jak může vypadat škola v obci s pouhými tisíci obyvateli.

Poté jsme se přesunuli na Zámeček ve Strání, kde probíhala pracovní část našeho setkání. Mimo letmého seznámení s účastníky projektu a rekapitulaci toho, co jsme již zvládli, byla hlavní část práce věnována promýšlení a nastavování dalších cílů, vizí a strategii.