Z Základní škola

Ples "ŠKOL NA KONCI SVĚTA"

Vážení přátelé,

obracím se na Vás s dotazem, zda by bylo ve Vašich možnostech věcně nebo finančně podpořit

TRADIČNÍ ŠKOLNÍ PLES „ŠKOL NA KONCI SVĚTA“ (základní školy a mateřské školy i naší střední školy),

který se uskuteční 2. února 2019,

se slavnostním předtančením žáků I. stupně

s polonézou žáků II. stupně

a dalším bohatým programem.

Každá věcná nebo finanční pomoc nám moc pomůže s realizací zajímavého školního projektu.

Číslo účtu pro finanční dar: 86-3872480287/0100

IČO: 70937303

DIČ: CZ70937303

IBAN cz0601000000863872480287

BIC/SWIFT KOD KOMBczppxxx

variabilní symbol: 02022019

Děkuji za podporu této akce.

PaedDr. Ludvík Zimčík, ředitel škol na konci světa