Z Základní škola

Stopy ve sněhu

Nuže, pohybové účinky síly už máme v sedmé třídě za sebou, a tak jsme se ve fyzice pustili do studia účinků deformačních. Na programu tedy je: tlak a stlačování.

Podíváte-li se z okna a uvidíte-li okolo sníh, a to v dostatečné vrstvě, taky vás to napadne. Vyrazili jsme tedy na čerstvý vzduch – dělat stopy.

Ukázalo se, že vše je (jako obvykle) komplikovanější než v učebnici. Podíl hmotnosti žáka a plochy podrážek jeho bot hrál jistě svou roli, ale mnohem větší vliv měla bezesporu kvalita sněhu a především způsob našlapování.

Bohužel se vůbec nepovedl experiment, při němž se měl vybraný silák zabořit hluboko poté, co zvedne dva menší spolužáky. Spadli všichni …

Hloubku stop jsme změřili symbolicky pravítkem.

Po návratu do třídy jsme si zapsali vzoreček p = F/S a na samý závěr se některá děvčata pokusila svými referáty o korekci navržených pololetních známek.

Podařilo se.

Blaise Pascal by měl jistě radost.

Jen o pár hodin později zkoušel onen nejmenovaný silák cestou ze školy, jaký tlak vydrží led v potůčku. Hádejte, jak to dopadlo.