Z Základní škola

2. mezinárodní konference v Budapešti

Ve dnech 10. až 13. února se v Budapešti uskutečnila v pořadí druhá mezinárodní konference v rámci programu Socires - Erasmus+, který zaštiťuje Evropská unie. Projekt je zaměřen na tvorbu učebních materiálů pro žáky, metodické příručky pro učitele a elektronické verze pro smartphony. Ústředním tématem všech výukových materiálů bude rozvoj sociálních a občanských práv v digitálním věku.

Konference se zúčastnili zástupci všech partnerských zemí, a to Slovenska, Řecka, Maďarska, Rumunska, Itálie a samozřejmě nechyběli ani zástupci z naší školy, která je koordinátorem celého projektu.

Předmětem jednání byla především koordinace tvorby materiálů, stanovení jednotné formy výstupů a vymezení dílčích úkolů a strategií v dalším období.