Z Základní škola

Brezovská školní kobelica

  • Tradiční i netradiční masky
  • Masopustní průvod školou
  • Taneční zábava
  • Vyhlášení nejlepší masky
  • Pochovávání basy
  • Vynikající koblížky na oběd

Všechny tyto požitky byly dnes v naší škole k mání, neboť jsme slavili konec masopustu - fašank, brezovsky kobelicu!

V průběhu třetí a čtvrté vyučovací hodiny jsme pod taktovkou našich deváťáků vytvořili maškarní průvod a spolu s ostatními žáky a žáčky obešli za zpěvu tradičních masopustních písní celou školu. Jakmile se celé více než stohlavé procesí přemístilo do sportovní haly, začala hrát hudba a prostor haly byl okamžitě zaplněn křepčícími maskami, ze kterých byly ty nejlepší oceněny. Žádná kobelica se totiž nemůže obejít bez pořádné taneční zábavy, v jejímž závěru dojde k symbolickému ukončení období „veselosti” a zahájení období půstu. I naši deváťáci tak na závěr celé události připravili smuteční obřad pochovávání basy s rozličnými narážkami na uplynulé dění ve škole. Po čtvrté vyučovací hodině nás pak čekal vynikající oběd v podobě bavorských koblížků.

Foto: Jiří Miškar