Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

Práce, radost, smích, tolerance

Vize vzdělávání pro 21.století vychází z naděje na lepší svět, ve kterém vzdělání pomáhá překlenout rozdíly mezi lidmi a podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Ve vzdělání by mělo dojít k propojení soutěže, která motivuje, spolupráce, která posiluje a solidarity, která sjednocuje.

PaedDr. Ludvík Zimčík
PaedDr. Ludvík Zimčíkředitel škol na konci světa

Jsme malá, ale dynamická venkovská škola ve Zlínském kraji, preferující individuální přístup k dětem a žákům, vstřícná vzdělávacím potřebám nastupujicích generací. Svým přístupem a důrazem na efektivní využívání informačních technologií dokazujeme, že předškolní vzdělávání, základní vzdělávání i střední vzdělávání (lyceum) nemusí být pro žáky jen nudnou povinností, ale také naplňující radostí.

Máme propracovaný model individuálního vzdělávání žáků, který využívá on-line i off-line výuku pro I. i II. stupeň ZŠ.
Máme propracovaný model dálkového vzdělávání ve střední škole - obor Kombinované lyceum, který využívá on-line a off-line výuku a konzultace.
Kontakt se školou je tak možný ze všech míst zeměkoule s přístupem k internetu, a to nepřetržitě, neustále.

mapka.jpg

Škola - prostředí, které motivuje

V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. A to nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a sociálním dovednostem.
Proměňujeme školu v prostředí, kde se dětem s různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně.
U nás jsou respekt k žákovi, diskuze, individuální přístup a tolerance nejen frázemi, ale skutečnou každodenní realitou, ve zkratce PRST = PRÁCE, RADOST, SMÍCH, TOLERANCE.

0
ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Individuální vzdělávání - možnost volby

Individuální vzdělávání je v podmínkách českého školství jedna z alternativních edukačních koncepcí. Naši individuálně vzdělávaní žáci se mohou zúčastňovat všech akcí školy organizovaných pro příslušný věkový stupeň. 
Individuální vzdělávání má i tu výhodu, že lze počkat, až dítě pro určitou látku dozraje, a neučit ho to proto, že to teď mají probírat všichni žáci. Kdo z rodičů to někdy vyzkoušel, ví, jak efektivní může individuální vzdělávání být, jak jsou děti spokojené.

0
ŽÁKŮ V INDIVIDUÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Imoodle - používání informačních technologií je prostředkem, ne cílem

Naše škola všem žákům nabízí komplexní výukovou podporu během celého školního roku - i-školu MOODLE (imoodle) - podrobně zpracovaný obsah jednotlivých ročníků a tematických plánů práce na jednotlivé měsíce naplněný výukovými materiály.

Naše škola nabízí individuální vzdělávání jak na prvním stupni, tak na druhém stupni a jako jediní v celé republice využíváme pro komunikaci s žáky a jejich rodiči (a také dalšími vzdělavateli) unikátní systém řízení - škola opakovaně podává informace rodičům, má propracovaný program interakce škola – rodina - imoodle, vnitřní sociální síť - eŽákovka, mailové informace, online výuka, informace na sociálních sítích - školním Facebooku, Twitteru, Linkedinu, Instagramu.

Veškerý tento náš servis v podobě imoodle, online výuky, eŽákovky, emailů, informací na sociálních sítích - školním Facebooku, Twitteru, Linkedinu, Instagramu, aj. je něco navíc, co žádná škola všem žákům nenabízí. Naše nabídka spočívá v tom, že nabízíme rodičům nadstandard – což ze zákona nemusíme – metodické vedení během školního roku. Za průběh vzdělávání v případě individuálně vzdělávaných žáků však zodpovídají rodiče (zákonní zástupci).

Stejně je to s online výukou.

Březovská virtuální třída je virtuální vzdělávací prostředí, kde na jedné straně jsou žáci, na druhé učitel. Pomocí tohoto prostředí, s využitím MS TEAMS, nabízíme MOŽNOST PRAVIDELNÉ ONLINE VÝUKY, ale nenahrazujeme výuku, o kterou se mají starat zákonní zástupci.

Pro individuálně vzděláváné žáky nabízíme od čtvrtého do devátého ročníku v některých předmětech (ČJ, MAT, FYZ, AJ, CHE, D, ZE, PIS, VLA, PŘI aj.), vždy ve stejný den a hodinu on-line výuku. Individuálně vzdělávaný žák si může  spustit Skype pro firmy (od školy dostane uživatelské jméno) a přes odkaz na eŽákovce se přímo přihlásit do online výuky. Ale v žádném případě nemůžeme úplně nahrazovat vzdělávání za rodiče (zákonné zástupce).

Ve škole používáme tisíce digitálních učebních materiálů a pro jejich efektivní využívání využíváme LMS MOODLE (imoodle). IMOODLE umožňuje tyto materiály nejen strukturovaně ukládat (v našem případě podle ročníků, a měsíců školního roku, a jednotlivých vyučovacích předmětů) a archivovat, ale hlavně efektivně využívat při vlastní výuce ve škole, při domácí přípravě žáků, plnění domácích úkolů i pro online testování a také velmi výhodně pro individuální vzdělávání našich žáků, které máme po celé republice i v zahraničí.

0
SDÍLENÍ NA FACEBOOKU

Pohled na komplex v září 2021

Pohled na komplex v roce 2016

TAK VYPADALA ŠKOLA PŘED PŘÍCHODEM ŘEDITELE PaedDr. L. Zimčíka

Obory vzdělání

79-01-C/01 Základní škola

79-01-B/01 Základní škola speciální

78–42–M/06 Kombinované lyceum  - Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Škola organizuje Kurzy pro získání základního vzdělání v dálkové formě vzdělávání ve Zlínském kraji.

Škola sdružuje

Lyceum - kapacita 120 žáků
Základní škola - kapacita 1100 žáků
Mateřská škola - kapacita 46 dětí
Školní družina - kapacita 60 žáků
Školní jídelna - kapacita 110 jídel

Oficiální název

Školy Březová – střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová

IČO: 70937303
DIČ: CZ70937303 

Přehled stavebních změn 2003 - 2018

(ke stažení v .pdf)
brozura skola v novem stránka001

Přesunete-li panáčka vpravo dole na označené místo, dostanete se na virtuální prohlídku

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline