INFORMACE

V žádné z našich tří škol se neplatí školné.

O naše školy je velký zájem (MŠ, ZŠ, lyceum); pro školní rok 2021/2022 už máme vyčerpanou celkovou kapacitu dětí/žáků několik měsíců.

Naše škola nabízí individuální vzdělávání na všech třech stupních:

MATEŘSKÁ ŠKOLA

individuální předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

I. a II. stupeň

STŘEDNÍ ŠKOLA - LYCEUM

s maturitní zkouškou