V žádné z našich tří škol se neplatí školné.

VÝSTAVBA ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ - AKTUÁLNÍ ČASOSBĚRNÉ VIDEO

KLIKNI

PRÁZDNINOVÉ SDĚLENÍ

Končí další týden prázdnin, a proto chci všem rodičům, případně zájemcům o individuální vzdělávání, připomenout, že všechny podstatné informace budou v prvním sdělení, které zveřejníme 25. srpna 2021 na webu školy a eŽákovce; a také bude sdělení zveřejněné na první straně internetové školy (i-moodle) 

Všechny informace také průběžně zveřejňujeme na Twitteru školy  a na Facebooku školy  

Vzhledem k prázdninám a faktu, že zaměstnanci kompetentní k řešení žádostí, dotazů nebo vydání potřebných listin/dokumentů budou přítomni až od 25. srpna 2021, budou žádosti, dotazy nebo vydání potřebných listin/dokumentů vyřizovány bezodkladně hned po jejich návratu z dovolené.

PaedDr. Ludvík Zimčík, ředitel

Naše škola nabízí individuální vzdělávání na všech třech stupních:

MATEŘSKÁ ŠKOLA

individuální předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

I. a II. stupeň

STŘEDNÍ ŠKOLA - LYCEUM

s maturitní zkouškou