Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

I Individuální vzdělávání na I. a II. stupni ZŠ

Přihlášení / přestup na naši školu

 

Zájemce pro školní rok 2024/2025 evidujeme od 15. října 2023.

Pokud dáte dohromady všechny potřebné listiny

 • žádost o přijetí/přestup
 • žádost o povolení individuálního vzdělávání
 • vyjádření PPP
 • sken rodného listu žáka
 • sken dokladů o vzdělání zákonného zástupce/vzdělavatele

a pošlete na email - hudakova@skolybrezova.eu, což je Mgr. Markéta Hudáková, ZŘŠ školy, statutární zástupce ředitele školy, a ta s Vámi bude nadále jednat ve věci přijetí do naší školy.

Komunikace se školou

Abychom předcházeli problémům s identifikací žáka, domluvme se na následujícím:

1. při emailové komunikaci se školou je nutné uvést jméno, příjmení a ročník žáka, bydliště, neboť jinak jeho vyhledání v databázích zabírá čas spolupracovníků; dalším z důvodů je i to, že je řada žáků, kteří mají jiné příjmení než jejich zákonní zástupci

2. odpovídat (psát dotaz) škole novým mailem, nepsat odpověď škole do hromadného mailu, který je rozesílán stovkám žáků

3. uvést, komu je mail určen; na koho se obracíte.

+420 777 893 942

Březová 102, 687 67 Březová

 

1. Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na naši školu

 

Nejprve prosím vyplňte a pošlete formulář v příloze níže:

 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání na naší škole (1)

Zákonný zástupce dítěte k zápisu přinese (pošle):

 • sken rodného listu dítěte
 • sken občanského průkazu zákonného zástupce

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude vydáno při zápisu.

TEPRVE POTOM SE ŘEŠÍ POVOLENÍ INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (DRUHÉ ROZHODNUTÍ)

 

2. Povolení individuálního vzdělávání na naší škole

 

Postup je velmi jednoduchý - v příloze níže je jednoduchý formulář, který vyplňte a pošlete:

 • žádost o povolení individuálního vzdělávání (2)

Zároveň pošlete:

 • sken Vašeho (nebo vzdělavatele) dokladu o vzdělání. Vzdělavatelem může být kdokoliv - rodič, zákonný zástupce, někdo z rodiny, z přátel, externista …; tedy - vzdělávání žáka zajišťuje zákonný zástupce žáka sám nebo prostřednictvím jiné osoby, se kterou se dohodne = písemně potvrdí (5), že se bude podílet na výuce žáka, pro vzdělávání na 1. stupni ZŠ – stačí maturita
 • vyjádření školského poradenského zařízení (nejedná se o souhlas) - vyjádření může být jakékoliv, neboť rozhoduje ředitel školy; ale ať je vyjádření jakékoliv, vycházíme vždy vstříc rodičům. Při dlouhodobém pobytu v zahraničí není třeba vyjádření školského poradenského zařízení.

Pokud pošlete vyplněné formuláře, kopie (skeny) Vašich dokladů (viz. výše) = splníte všechny požadavky dle § 49 a § 41 školského zákona, vystavíme rozhodnutí o přijetí do naší školy a zároveň rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávání.

Dostanete přístup na naši internetovou školu MOODLE, pomocí které Vám pomáháme s výukou (i když tuto i-školu MOODLE vůbec nemusíte používat).

 

Postup může být velmi jednoduchý - v příloze níže jsou dva jednoduché formuláře, které vyplňte a oskenované (pro urychlení komunikace) pošlete zpět:

 • žádost o přestup na naši školu (4)
 • žádost o povolení individuálního vzdělávání (2)

Zároveň pošlete:

 • sken rodného listu dítěte
 • sken Vašeho (nebo vzdělavatele) dokladu o vzdělání. Vzdělavatelem může být kdokoliv - rodič, zákonný zástupce, někdo z rodiny, z přátel, externista …; tedy - vzdělávání žáka zajišťuje zákonný zástupce žáka sám nebo prostřednictvím jiné osoby, se kterou se dohodne = písemně potvrdí (5), že se bude podílet na výuce žáka, pro vzdělávání na 1. stupni ZŠ – stačí maturita, pro vzdělávání na 2. stupni ZŠ – vysokoškolské vzdělání – Bc., Mgr., Ing. aj. 
 • sken občanského průkazu (pokud neřešíme přestup osobně)
 • vyjádření školského poradenského zařízení (nejedná se o souhlas) - vyjádření může být jakékoliv, neboť rozhoduje ředitel školy; ale ať je vyjádření jakékoliv, vycházíme vždy vstříc rodičům. Při dlouhodobém pobytu v zahraničí není třeba vyjádření školského poradenského zařízení.

Pokud pošlete vyplněné formuláře, kopie (skeny) Vašich dokladů (viz. výše) = splníte všechny požadavky dle § 49 a § 41 školského zákona, vystavíme rozhodnutí o přijetí do naší školy a zároveň rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávání.

Dostanete přístup na naši internetovou školu MOODLE, pomocí které Vám pomáháme s výukou (i když tuto i-školu MOODLE vůbec nemusíte používat).

Zápis - oznamování

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Přihlášení / přestup

Podrobné informace o způsobu přihlášení, nebo přestupu na naši školu. Vše lze vyřešit i elektronicky. Při zápisu na naši školu se věnujeme každému zákonnému zástupci dítěte individuálně a snažíme se vyhovět. 

Přezkoušení

Dle zákona je nutné takto vzdělávaného žáka přezkoušet jen 2x ročně, tedy na pololetí a ke konci školního roku. Pro přezkoušení si naši individuálně (doma) vzdělávaní žáci mohou zatím vybrat 4 místa v ČR i on-line.

Průběh vzdělávání

Naše škola individuálně vzdělávaným žákům nabízí komplexní výukovou podporu během celého školního roku. Ve všech hlavních předmětech ve 4. a 5. ročníku a na II. stupni základní školy nabízíme pravidelnou on-line výuku.

Uložit nastavení
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Quantcast
OK
Odmítnout