Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

I Individuální vzdělávání na I. a II. stupni ZŠ

Přezkoušení

Dle zákona je nutné takto vzdělávaného žáka přezkoušet jen 2x ročně, tedy na pololetí a ke konci školního roku.

Distanční průběh přezkoušení v základní škole v červnu 2021(situace neumožňuje fyzické přezkoušení)
V důsledku neustále se měnící situace kolem uzavření škol proběhne červnové přezkoušení pouze distančním přezkoušením. Distanční přezkoušení se řídí stejnými pravidly jako prezenční, veškeré kroky jsou však uskutečňovány online (technickými prostředky pro vzdálenou komunikaci - přes imoodle). Na distanční přezkoušení se budete přihlašovat přes rezervační systém, který jsme spustili 1. dubna 2021-https://ezakovka.app/rezervace
 
Návrh online hodnocení (návrh klasifikace na vysvědčení) - je třeba uskutečnit nejpozději v den rezervace, kterou si stanovili sami rodiče v rezervačním systému pro přezkoušení. Termíny distančního přezkoušení jsou uvedeny v rezervačním systému https://ezakovka.app/rezervace
Při hodnocení individuálně vzdělávaného žáka za druhé pololetí školního roku 2020/2021 bude škola vycházet
ze zhodnocení průběžně doplňovaného osobního a audiovizuálního portfolia žáka v IV portfoliu na imoodle školy
z výsledků přezkoušení (např. online testy v imoodle)
z výsledků případného závěrečného/souhrnného online testu na imoodle.
Na imoodle jsou upřesněné požadavky k distančnímu přezkoušení v červnu 2021 hledejte pod nabídkou Okruhy přezkoušení pro červen 2021-https://moodle.zsbrezova.eu/course/view.php?id=353
 
VEŠKERÉ PŘEZKOUŠENÍ BUDE VEDENO JEN NA DÁLKU, ŽÁDNÉ PŘEZKOUŠENÍ PŘES SKYPE.
 
IV portfolio (což je osobní a audiovizuální portfolio žáka), obsahuje písemné, grafické, popř. jiné výsledky práce žáka vzniklé při vzdělávání za druhé pololetí školního roku 2020/2021. V průběhu druhého pololetí školního roku 2020/2021 si výše uvedenými způsoby ověřujeme, že
žák byl v příslušném období průběžně vzděláván;
došlo k rozvoji jeho dovedností a vědomostí;
dosahoval odpovídajících výsledků;
probíraná látka odpovídá osnovám březovského školního vzdělávacího programu.
 
Uzpůsobení podmínek přezkoušení bez fyzické přítomnosti pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a zároveň žáky, kteří se pravidelně účastní online výuky - úplné uznání bez přezkoušení
Zákonný zástupce žáka se SVP a zároveň žáka, který se pravidelně účastní online výuky, může požádat ředitele školy o uzpůsobení podmínek přezkoušení bez fyzické přítomnosti - úplné uznání bez přezkoušení (žádost podá nejpozději do 1. 6. 2021 formou online dotazníku) - tito žáci budou plnit IV portfolio standardně průběžně (jak jsou zvyklí z předchozích let), vložené materiály, forma vložených materiálů, ukázky prací mohou být přizpůsobeny jejich speciálním vzdělávacím potřebám a jejich možnostem, nebude se na ně vztahovat povinnost splnit všechny úkoly dle zadání "Okruhy přezkoušení pro červen 2021". O uznání přezkoušení (pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) je možné požádat až od 1. května2021- tady - odkaz

 

Termíny přezkoušení a rezervace

Přezkoušení zpravidla probíhá v lednu a v červnu příslušného školního roku.

S dostatečným předstihem je spuštěn rezervační systém (info rozesíláme e-mailem, vyvěšujeme na eŽákovku), kde si můžete jednoduchým způsobem zamluvit termín a čas příjezdu na přezkoušení. Na uvedený e-mail vám obratem přijde potvrzení o úspěšné rezervaci.

 

Způsob přezkoušení

Žádný náš IV žák, pokud se poctivě připravoval, se nemusí přezkoušení obávat. Naši učitelé jsou zkušení, vnímaví, naslouchající a plně respektující individualitu každého žáka.

 

Přihlášení / přestup

Podrobné informace o způsobu přihlášení, nebo přestupu na naši školu. Vše lze vyřešit i elektronicky. Při zápisu na naši školu se věnujeme každému zákonnému zástupci dítěte individuálně a snažíme se vyhovět. 

Přezkoušení

Dle zákona je nutné takto vzdělávaného žáka přezkoušet jen 2x ročně, tedy na pololetí a ke konci školního roku. Pro přezkoušení si naši individuálně (doma) vzdělávaní žáci mohou zatím vybrat 4 místa v ČR i on-line.

Průběh vzdělávání

Naše škola individuálně vzdělávaným žákům nabízí komplexní výukovou podporu během celého školního roku. Ve všech hlavních předmětech ve 4. a 5. ročníku a na II. stupni základní školy nabízíme pravidelnou on-line výuku.

Uložit
Cookies uživatelské preference
Používáme cookies, abychom vám zajistili funkčnost našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Souhlasím
Odmítnutí
Marketing
Soubor technik, jejichž předmětem je obchodní strategie a zejména studie trhu.
Quantcast
Souhlasím
Odmítnout