Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

Model maturitní zkoušky

Model maturitní zkoušky 2019/2020

Společná část

Profilová část

Český jazyk a literatura

písemná práce, didaktický test, ústní zkouška

Humanitní specializace (ústní zkouška)/ Technická specializace (písemná zkouška)

Anglický jazyk

písemná práce, didaktický test, ústní zkouška

Matematika

didaktický test

Obhajoba maturitní práce

 

Nepovinný předmět

 

Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020

Maturitní zkouška se ve školním roce 2019/2020 skládá ze dvou částí:

  • společné (státní) části
  • profilové (školní) části

Aby žák u MZ uspěl, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Společná (státní) část

Společná část se skládá ze 2 povinných a nejvýše 2 nepovinných zkoušek

Povinné zkoušky jsou:

  • z českého jazyka a literatury 
  • z anglického jazyka nebo matematiky 

Zkoušky z českého jazyka a literatury a anglického jazyka se konají formou tří dílčích zkoušek – písemná práce, didaktický test a ústní zkouška.

Zkoušky z matematiky se konají formou didaktického testu.

Nepovinné zkoušky jsou z anglického jazyka (to jen v případě, že si jako povinnou zkoušku žák zvolí matematiku) a matematiky (to jen v případě, že si jako povinnou zkoušku žák zvolí anglický jazyk).

Profilová (školní) část

Profilová část se skládá ze 2 povinných zkoušek a nejvýše 2 nepovinných zkoušek.

Profilová část maturitní zkoušky 2019/2020 – humanitní specializace

Povinné zkoušky z humanitní specializace:

  • maturitní práce a její ústní obhajoba před zkušební maturitní komisí
  • ústní zkouška z okruhů humanitní specializace před zkušební maturitní komisí

Profilová část maturitní zkoušky 2019/2020 – technická specializace

Povinné zkoušky z technické specializace:

  • maturitní práce a její ústní obhajoba před zkušební maturitní komisí
  • písemná zkouška z okruhů technické specializace před zkušební maturitní komisí

Nepovinné zkoušky

Žák může konat až dvě nepovinné zkoušky.

Forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Žák si může jako nepovinnou zkoušku zvolit předměty dějepis a biologie.

Uložit
Cookies uživatelské preference
Používáme cookies, abychom vám zajistili funkčnost našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Souhlasím
Odmítnutí
Marketing
Soubor technik, jejichž předmětem je obchodní strategie a zejména studie trhu.
Quantcast
Souhlasím
Odmítnout