Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

Model maturitní zkoušky

Model maturitní zkoušky 2019/2020

Společná část

Profilová část

Český jazyk a literatura

písemná práce, didaktický test, ústní zkouška

Humanitní specializace (ústní zkouška)/ Technická specializace (písemná zkouška)

Anglický jazyk

písemná práce, didaktický test, ústní zkouška

Matematika

didaktický test

Obhajoba maturitní práce

 

Nepovinný předmět

 

Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020

Maturitní zkouška se ve školním roce 2019/2020 skládá ze dvou částí:

  • společné (státní) části
  • profilové (školní) části

Aby žák u MZ uspěl, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Společná (státní) část

Společná část se skládá ze 2 povinných a nejvýše 2 nepovinných zkoušek

Povinné zkoušky jsou:

  • z českého jazyka a literatury 
  • z anglického jazyka nebo matematiky 

Zkoušky z českého jazyka a literatury a anglického jazyka se konají formou tří dílčích zkoušek – písemná práce, didaktický test a ústní zkouška.

Zkoušky z matematiky se konají formou didaktického testu.

Nepovinné zkoušky jsou z anglického jazyka (to jen v případě, že si jako povinnou zkoušku žák zvolí matematiku) a matematiky (to jen v případě, že si jako povinnou zkoušku žák zvolí anglický jazyk).

Profilová (školní) část

Profilová část se skládá ze 2 povinných zkoušek a nejvýše 2 nepovinných zkoušek.

Profilová část maturitní zkoušky 2019/2020 – humanitní specializace

Povinné zkoušky z humanitní specializace:

  • maturitní práce a její ústní obhajoba před zkušební maturitní komisí
  • ústní zkouška z okruhů humanitní specializace před zkušební maturitní komisí

Profilová část maturitní zkoušky 2019/2020 – technická specializace

Povinné zkoušky z technické specializace:

  • maturitní práce a její ústní obhajoba před zkušební maturitní komisí
  • písemná zkouška z okruhů technické specializace před zkušební maturitní komisí

Nepovinné zkoušky

Žák může konat až dvě nepovinné zkoušky.

Forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Žák si může jako nepovinnou zkoušku zvolit předměty dějepis a biologie.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline