Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

Specializace

Humanitní specializace

Humanitní specializace připravuje žáka pro další studium humanitního zaměření především na filozofických, pedagogických a sociálně zaměřených fakultách vysokých škol. Během studia si osvojí vědomosti a dovednosti z oblasti psychologie, pedagogiky, sociální práce a hudební, dramatické, estetické a výtvarné výchovy a tím získá vhled do obsahu humanitních oborů i konkrétní představu o náročnosti studia těchto předmětů na vysokých školách.

Ve 3. ročníku: Pedagogika, Sociologie, Psychologie, Komunikace a mediální výchova, Hudební výchova.

Ve 4. ročníku: Pedagogika, Psychologie, Sociální práce, Filozofie, Výtvarná výchova.

Technická specializace

Technická specializace připravuje pro další studium na vysokých školách především technického zaměření, zejména v oblasti strojírenství či stavebnictví. Během studia si žáci osvojí znalosti z oblasti technického kreslení, deskriptivní geometrie, aplikované matematiky, fyziky a informačních technologií.

Vzdělávací oblast sestává z povinných obsahových okruhů Základy strojírenství, Technické kreslení, Matematika ve specializaci, Fyzika ve specializaci, Deskriptivní geometrie.

Přírodovědná specializace

Přírodovědná specializace připravuje zejména ke studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách se zaměřením na přírodní vědy a jejich praktické aplikace, medicínu, farmacii, tvorbu a ochranu životního prostředí, zemědělství a učitelství přírodovědných předmětů.

Ve 3. ročníku: Seminář z biologie, Cvičení z matematiky, Seminář z chemie, Vybrané kapitoly z biologie, Fyzika v přírodovědné specializaci.

Ve 4. ročníku: Seminář z biologie, Seminář z chemie, Cvičení z matematiky, Cvičení z chemie, Environmentálně-geografický seminář

Uložit
Cookies uživatelské preference
Používáme cookies, abychom vám zajistili funkčnost našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Souhlasím
Odmítnutí
Marketing
Soubor technik, jejichž předmětem je obchodní strategie a zejména studie trhu.
Quantcast
Souhlasím
Odmítnout