Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

Specializace

Humanitní specializace

Humanitní specializace připravuje žáka pro další studium humanitního zaměření především na filozofických, pedagogických a sociálně zaměřených fakultách vysokých škol. Během studia si osvojí vědomosti a dovednosti z oblasti psychologie, pedagogiky, sociální práce a hudební, dramatické, estetické a výtvarné výchovy a tím získá vhled do obsahu humanitních oborů i konkrétní představu o náročnosti studia těchto předmětů na vysokých školách.

Ve 3. ročníku: Pedagogika, Sociologie, Psychologie, Komunikace a mediální výchova, Hudební výchova.

Ve 4. ročníku: Pedagogika, Psychologie, Sociální práce, Filozofie, Výtvarná výchova.

Technická specializace

Technická specializace připravuje pro další studium na vysokých školách především technického zaměření, zejména v oblasti strojírenství či stavebnictví. Během studia si žáci osvojí znalosti z oblasti technického kreslení, deskriptivní geometrie, aplikované matematiky, fyziky a informačních technologií.

Vzdělávací oblast sestává z povinných obsahových okruhů Základy strojírenství, Technické kreslení, Matematika ve specializaci, Fyzika ve specializaci, Deskriptivní geometrie.

Přírodovědná specializace

Přírodovědná specializace připravuje zejména ke studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách se zaměřením na přírodní vědy a jejich praktické aplikace, medicínu, farmacii, tvorbu a ochranu životního prostředí, zemědělství a učitelství přírodovědných předmětů.

Ve 3. ročníku: Seminář z biologie, Cvičení z matematiky, Seminář z chemie, Vybrané kapitoly z biologie, Fyzika v přírodovědné specializaci.

Ve 4. ročníku: Seminář z biologie, Seminář z chemie, Cvičení z matematiky, Cvičení z chemie, Environmentálně-geografický seminář

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline