Informace k provozu školy od 30. listopadu do 4. prosince


1. - 5. ročník - prezenční výuka

6. a 7. ročník - distanční výuka 

8. ročník - prezenční výuka  

9. ročník - prezenční výuka


Mateřská škola v provozu 

Družina v provozu

- PaedDr. Ludvík Zimčík, ředitel škol na konci světa

Naše škola nabízí individuální vzdělávání na všech třech stupních:

MATEŘSKÁ ŠKOLA

individuální předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

I. a II. stupeň

STŘEDNÍ ŠKOLA - LYCEUM

s maturitní zkouškou