HYGIENICKÁ PRAVIDLA OD 18. ZÁŘÍ 2020

pro žáky březovské školy vzhledem ke Covid 19 
1. Do školy žák dochází pouze, cítí-li se zdravý. Vstup rodičů a cizích osob bude umožněn pouze v nezbytných případech.
2. Žáci během pobytu ve škole omezí pohyb po budově, neshlukují se ve větších skupinách a zdržují se ve svých třídách.
3. Žáci na chodbách a toaletách používají roušky.
4. Žáci druhého stupně používají roušky i ve třídě. Žáci je nebudou muset mít jen v tělocviku a při zpěvu.
5. Pokud během vyučování žák pocítí jakékoliv příznaky onemocnění, neprodleně informuje vyučujícího, který přijme příslušná opatření.
6. Žák si myje či dezinfikuje ruce při příchodu do školy, před svačinou, před a po použití toalety, před vstupem do učeben a při vstupu do jídelny.

PEDAGOGICKÉ OPATŘENÍ OD 1. ZÁŘÍ 2020
pro žáky březovské školy vzhledem ke Covid 19 vycházející z manuálu MŠMT
1. Pokud je v důsledku karanténních či krizových opatření poskytováno distanční vzdělávání, žák má povinnost se takto vzdělávat.

(případné aktualizace budou reagovat na stále se měnící situaci)
- PaedDr. Ludvík Zimčík, ředitel škol na konci světa

Naše škola nabízí individuální vzdělávání na všech třech stupních:

MATEŘSKÁ ŠKOLA

individuální předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

I. a II. stupeň

STŘEDNÍ ŠKOLA - LYCEUM

s maturitní zkouškou