I Individuální vzdělávání

Plnění povinné školní docházky bez pravidelného denního docházení žáka do školy.

Nabízíme propracovaný a fungující „Projekt jiného způsobu plnění povinné školní docházky“, což je systém individuálního školního vzdělávání pro zdravotně znevýhodněné žáky, žáky nacházející se s rodiči dlouhodobě v zahraničí, žáky věnující se vrcholovému sportu, děti v kočujících společenstvech (např. dětí zaměstnanců cirkusů, provozovatelů atrakcí), a pro další žáky, kterým z různých důvodů vyhovuje individuální (domácí) vzdělávání.

I-škola - podpora během celého školního roku

Naše škola individuálně vzdělávaným žákům nabízí komplexní výukovou podporu během celého školního roku - i-školu MOODLE - je to podrobně zpracovaný obsah jednotlivých ročníků a tematických plánů práce na jednotlivé měsíce naplněný výukovými materiály, pokyny k výuce - jinými slovy – vedeme je, nabízíme jim zkušební plány, databázi výukových materiálů, příprav, zápisů hodin, nejrůznějších textů v různých formátech - textových, audio i video formátech apod., nejrůznější testy - pro online zkoušení i pro práci na lokálním počítači. 

On-line výuka - virtuální třída

Ve všech hlavních předmětech ve 4. a 5. ročníku a na II. stupni základní školy nabízíme on-line výuku.

Online výuka probíhá přes SKYPE PRO FIRMY. Vyučující může žáky vyvolávat a hovořit s nimi v reálném čase, posílat textové zprávy a sdílet soubory, obrázky, materiály, prezentace, nebo pracovat na virtuální tabuli. 

Přezkoušení - vycházíme vám vstříc

Dle zákona je nutné takto vzdělávaného žáka přezkoušet jen 2x ročně, tedy na pololetí a ke konci školního roku.
I když jsme “škola na konci světa”, pro přezkoušení si naši individuálně (doma) vzdělávaní žáci mohou zatím vybrat tato místa:

   • Praha
   • Kladno
   • Brno
   • Březová
   • On-line přes Skype

Žádný náš IV žák, pokud se poctivě připravoval, se nemusí přezkoušení obávat. Naši učitelé jsou zkušení, vnímaví, naslouchající a plně respektující individualitu každého žáka.

Často kladené otázky

Jaké podmínky musím splnit, aby bylo mé dítě zařazeno do režimu individuálního vzdělání?
Je potřeba vyplnit  Žádost o povolení individuálního vzdělávání, doložit  Vyjádření (není to doporučení) školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, kterékoli v ČR) a dosažené vzdělání vzdělavatele (rodiče). Souhlas vydává ředitel příslušné školy.
Jaké možné důvody pro individuální vzdělání mohou být uznány?
Jaké vzdělání musíme mít, abychom mohli učit dítě doma?
Jak často se musí při individuálním vzdělání dojíždět do školy?
Dostane individuálně vzdělávaný žák učebnice?
Co je cílem přezkoušení?

Naše škola nabízí individuální vzdělávání na všech třech stupních:

MATEŘSKÁ ŠKOLA

individuální předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

I. a II. stupeň

STŘEDNÍ ŠKOLA - LYCEUM

s maturitní zkouškou

Menu