Kontakty

Školy Březová – střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová
Březová 102, 687 67 Březová


Úřední hodiny:

pondělí – pátek: 8:00 – 14:00 hodin

zsbrezova102@gmail.com

(sekretariát školy, podatelna)

lyceumbrezova@gmail.com

(lyceum)


ID schránky: ffcz6tb

+420 571 896 533

(sekretariát školy)

+420 777 893 942

(ředitel školy)

 

8 P1120143PaedDr. Ludvík Zimčík

ředitel MŠ, ZŠ, SOŠ

zimcik57@gmail.com

 +420 777 893 942

 

 

7 P1120030Mgr. Alena Urbancová

zástupkyně ředitele ZŠ

urbancova72@gmail.com

+420 601 540 299

+420 571 896 553

SMgr. Hana Staňová

zástupkyně ředitele SOŠ - Lyceum

stanova.hana87@gmail.com

+420 732 618 113

2 P1120216Magda Křeháčková

zástupkyně ředitele MŠ, vedoucí školní jídelny

m.krehackova@seznam.cz

+420 572 695 753

(přihlášení a odhlášení obědů, platby za obědy, zásobování školní kuchyně)

marketaMgr. Markéta Hudáková

výchovná poradkyně

marketa.hudakova259@gmail.com

+420 733 797 600

(výchovné poradenství a kariérové poradenství, záležitosti týkající se speciálních vzdělávacích potřeb žáků a podpůrných opatření)

vercaVeronika Moravčíková

sekretářka

v.moravcikova102@gmail.com

+420 773 177 401

+420 571 896 533

(běžné administrativní úkony, výdej a příjem učebnic)

prazakova

Mgr. Kateřina Pražáková

Regionální kancelář pro Čechy

zástupkyně ředitele IV pro MŠ, ZŠ, SOŠ

prazakovakaterina81@gmail.com

+420 606 072 077

Milady Horákové 2725, 272 01 Kladno

Technická podpora

 zsb@ezakovka.cz


 

Přijímané datové formáty jsou formáty povolené pro datové zprávy dodávané do datové schránky (pdf, PDF/A, xml, fo, zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, ptpx, jpg, jpeg, jfif, png, tif, tiff, gif, mpeg1, mpeg2, wav, mp3,) a formáty pro elektronické tabule (formáty podporované softwarem ActiveInspire a SMART Notebook). 


Akceptovatelné přenosné technické nosiče dat jsou CD, DVD a USB plug&play zařízení (bez instalace ovladačů). 


Nakládání s datovými zprávami obsahujícími škodlivý kód: Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit kontaktní údaje odesílatele, je mu neprodleně zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu s návrhem na další postup. Neúplné nebo poškozené dokumenty: Lze-li z doručeného neúplného nebo poškozeného dokumentu zjistit kontaktní údaje odesílatele, ministerstvo jej touto cestou neprodleně vyrozumí a vyzve k nápravě. Neúplný nebo poškozený dokument není zpracováván.

Menu