Kontakty

Školy Březová – střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová
Březová 102, 687 67 Březová


Úřední hodiny:

pondělí – pátek: 8:00 – 14:00 hodin

zsbrezova102@gmail.com

(sekretariát školy, podatelna)

lyceumbrezova@gmail.com

(lyceum)


ID schránky: ffcz6tb

+420 571 896 533

(sekretariát školy)

+420 777 893 942

(ředitel školy)

 

AVÍZO

Od 1. ledna 2021 bude ve "školách na konci světa" (dále jen "škola") nasazen elektronický systém spisové služby, který zaručuje transparentní, přehledné spravování dokumentů, a to přesně v souladu s platnými právními předpisy.

Zajišťuje všechny základní úkony práce s listinnými i elektronickými dokumenty – příjem, oběh, vyřízení, uchování, zničení.

V souladu s výše uvedeným bude škola od 1. ledna 2021 postupovat při příjmu dokumentů následujícím způsobem.

Příjem oficiálních dokumentů

Škola bude zajišťovat příjem oficiálních dokumentů jak v analogové, tak v digitální podobě pouze v podatelně. Podatelna bude provádět jen příjem oficiálních dokumentů (zásilek) dodaných:

  • osobním předáním do podatelny,
  • předáním osobně na technickém nosiči dat u digitálního dokumentu,
  • provozovatelem poštovních služeb,
  • kurýrem,
  • datovou schránkou,
  • elektronickou poštou (e-mailem) podatelně na adresu sb.podatelna@gmail.com

Doručování probíhá na těchto adresách:

  • Podatelna na adrese Březová 102, 687 67 Březová,
  • Elektronická adresa podatelny na adrese sb.podatelna@gmail.com
  • Datová schránka školy s identifikátorem ffcz6tb

8 P1120143PaedDr. Ludvík Zimčík

ředitel MŠ, ZŠ, SOŠ

zimcik57@gmail.com

 +420 777 893 942

 

 

7 P1120030Mgr. Alena Urbancová

zástupkyně ředitele ZŠ

urbancova72@gmail.com

+420 601 540 299
+420 571 896 553

SMgr. Hana Staňová

zástupkyně ředitele SOŠ - Lyceum

stanova.hana87@gmail.com

+420 732 618 113

VojtaMgr. Vojta Král

zástupce ředitele pro CERTIS

kralv.zsb@gmail.com

+420 720 131 164

2 P1120216Magda Křeháčková

zástupkyně ředitele MŠ, vedoucí školní jídelny

m.krehackova@seznam.cz

+420 572 695 753
+420 603 264 909

(přihlášení a odhlášení obědů, platby za obědy, zásobování školní kuchyně)

vercaVeronika Moravčíková

zástupkyně ředitele pro sekretariát, podatelna školy, pokladna školy, administrativa školy

v.moravcikova102@gmail.com

+420 773 177 401
+420 571 896 533

marketaMgr. Markéta Hudáková

zástupkyně ředitele pro výchovné a kariérové poradenství, vedení matrik škol

marketa.hudakova259@gmail.com

+420 733 797 600

(záležitosti týkající se speciálních vzdělávacích potřeb žáků)

prazakova

Mgr. Kateřina Pražáková

Regionální kancelář pro Čechy

zástupkyně ředitele IV pro MŠ, ZŠ, SOŠ

prazakovakaterina81@gmail.com

+420 606 072 077

Milady Horákové 2725, 272 01 Kladno

prazakova

Mgr. Pavlína Majerová

zástupkyně ředitele pro školní družinu, koordinaci kulturních a sportovních akcí školy

majerkap@seznam.cz

+420 776 002 011

 

prazakova

Ing. Světlana Moravčíková

zástupkyně ředitele pro ekonomiku, účetní školy, evidence majetku

sv.moravcikova@gmail.com

+420 604 736 048

 

vercaZdeněk Jurásek

zástupce ředitele pro správu školy (školník)

z.jurasek@tiscali.cz

+420 604 377 437

Technická podpora

 zsb@ezakovka.cz


Přijímané datové formáty jsou formáty povolené pro datové zprávy dodávané do datové schránky (pdf, PDF/A, xml, fo, zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, ptpx, jpg, jpeg, jfif, png, tif, tiff, gif, mpeg1, mpeg2, wav, mp3,) a formáty pro elektronické tabule (formáty podporované softwarem ActiveInspire a SMART Notebook). 


Akceptovatelné přenosné technické nosiče dat jsou CD, DVD a USB plug&play zařízení (bez instalace ovladačů). 


Nakládání s datovými zprávami obsahujícími škodlivý kód: Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit kontaktní údaje odesílatele, je mu neprodleně zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu s návrhem na další postup. Neúplné nebo poškozené dokumenty: Lze-li z doručeného neúplného nebo poškozeného dokumentu zjistit kontaktní údaje odesílatele, ministerstvo jej touto cestou neprodleně vyrozumí a vyzve k nápravě. Neúplný nebo poškozený dokument není zpracováván.