Z Základní škola

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/20

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 se uskuteční 4. dubna 2019 v době od 8,00 hod. do 14, 00 hod. v ředitelně školy.

Při zápisu na naši školu se věnujeme každému zákonnému zástupci dítěte individuálně.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce, který podal písemně žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.

Zákonný zástupce dítěte k zápisu přinese (pošle):

  • sken rodného listu dítěte
  • sken občanského průkazu zákonného zástupce

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude vydáno při zápisu.

 

   Seznam přijatých do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2018/2019