Z Základní škola

Pokyn k možnému dobrovolnému nástupu deváťáků do školy

Deváťáci budou muset mít ve škole minimálně dvě roušky na den a sáček na uložení roušek.

Rodiče deváťáků musí školu informovat o zájmu jejich dětí na vzdělávacích aktivitách a přípravě k přijímacím zkouškám nejpozději do 7. května 2020.

Škola dále informuje zákonné zástupce deváťáků:

  • deváťáci budou připravováni denně první čtyři vyučovací hodiny na přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky
  • před nástupem deváťáka musí být škole předáno "čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění"
  • pro omlouvání deváťáka platí ustanovení školního řádu
  • před prvním nástupem do školy (dne 11. května 2020) budou deváťáci poučeni o zvýšených hygienických opatřeních ve škole.