Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

Z Základní škola

Přímá demokracie v devátém ročníku

Bylo, nebylo… Ale jak to vlastně v tom devátém ročníku probíhalo?

Když byli žáci mladší, vyučoval je předmět Výchova k občanství pan ředitel. Jak však postupně čas ubíhal, pan ředitel výuku tohoto předmětu mně přenechal. A protože deváťáci jsou žáci šikovní, rozhodli se, že svoje znalosti zúročí, a to tím způsobem, že sami vytvoří petice, aby si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak se nástroje přímé demokracie skutečně uplatňují v našem českém státě. A protože petice, které žáci vytvořili, byly skutečně věcné a výstižné, usuzuji, že naše výuka splnila svůj účel, tedy že žáci přišli do skutečného kontaktu s nástrojem přímé demokracie, ba dokonce tato činnost v některých zažehla jiskru, která dopomůže politické participaci našich nejstarších učenců v dalších letech.

 

 

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline