Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

Z Základní škola

Volby žáků šestého, sedmého a devátého ročníku

Ve středu 10. listopadu 2021 se uskutečnily v předmětu Výchova k občanství ve Školách na konci světa volby žáků šestého, sedmého a devátého ročníku.

Aby byl samotný volební akt takový, jako jsou skutečné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, vybírali si žáci podle volebních programů politickou stranu z jiného ročníku, které následně dali svůj hlas tím způsobem, že si stoupli za plentu a vhodili zvolený hlasovací lístek do volební urny. A protože všechny třídy mají odvoleno, nastává čas sčítání hlasů.

O výsledcích voleb budete informováni v dalším článku.

 

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline