Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

Z Základní škola

Projektový den v ZŠ Strání

Ve čtvrtek 11. listopadu se žáci osmého a devátého ročníku opět zúčastnili projektového dne na základní škole ve Strání. Stejně tak, jako při minulé návštěvě, je čekala jedna vzorová hodina chemie a jedna hodina anglického jazyka. 

Tématem chemické hodiny byly pokusy spojené s koloběhem vody v přírodě. V prostředí učebny simulovali jednotlivé fáze malého koloběhu vody a pomocí jednoduchých modelů se naši žáci seznámili se základními procesy v atmosféře. 

Tématem anglické hodiny bylo globální oteplování. Prvním úkolem bylo seznámení se slovní zásobou, která je s tímto tématem spojena. V další části hodiny si žáci podívali na krátké video o problémech, které by mohly globální oteplování způsobit v budoucnu. Poté následovaly různé aktivity a hry na interaktivní tabuli.

Věříme, že si žáci dnešní projektový den užili a něco nového se naučili.

Foto: Tomáš Beníček

 

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline