Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

Z Základní škola

Shrnutí projektu Šablony II

Také naše škola se zapojila do projektu Šablony II, který byl zaměřen na společné vzdělávání dětí, žáků a pedagogů, podporu aktivit rozvíjejících ICT a spolupráci s rodiči dětí a žáků.

V rámci projektu byly zakoupeny notebooky a tablety, které jsou doposud využívány ve vzdělávání v základní a mateřské škole.

Proběhlo vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ, ZŠ a školní družině, rovněž odborně tematická setkání s rodiči, ale všechna formou online, jelikož covidová situace nedovolila tyto přednášky uskutečnit prezenčně.

Ve školní družině se podařilo uskutečnit zapojení odborníka z praxe a projektové dny. Žáci tak mohli v několika odpoledních zdravě cvičit, malovat voskem nebo se naučit poskytnout první pomoc.

Přišla mezi ně také vedoucí knihovny Františka Kožíka v Uherském Brodě s programem plným pohádek a soutěží. Pozvání přijala také zkušená keramička z Bánova, která naučila žáky, jak správně pracovat s keramickou hlínou a jak dosáhnout co nejlepšího efektu díky glazurám.

Nabyté vědomosti zúročí pedagogové ve své praxi. Pro děti, žáky a rodiče byl projekt zcela jistě také obohacující.

Realizace aktivit byla tak skvělým přínosem a zajímavou zkušeností pro všechny účastníky.

 

 

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline