Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

Z Základní škola

Výuka náboženství

V naší škole vyučuje v tomto školním roce náboženství P. Mgr. Ing. Jiří Pospíšil, farář ve Strání, a katecheta Mgr. Robert Goldmann, který učí v prvním a druhém ročníku.

S ohledem na počet přihlášených dětí je většina ročníků spojena. V prvním a druhém ročníku se děti seznamují s nejdůležitějšími biblickými událostmi Starého a Nového zákona. Pro snadnější zapamatování je každá událost doprovázena pracovním listem s tematickým obsahem vysvětlovaného příběhu. Hodiny jsou téměř pravidelně doprovázené zpěvem za doprovodu kytary, což se dětem velmi líbí.

Ve třetím ročníku jde o přípravu na první svaté přijímání. U dětí je především rozvíjeno vnímání hříchu a uvědomění si důležitosti učit se naslouchat svému svědomí. Součástí této přípravy je i příprava na svátost smíření, lidově nazývanou „zpověď“. V dalších ročnících se v souladu s událostmi liturgického roku rozvíjí a prohlubují znalosti nejen biblické, ale také z katechizmu a etiky.

Náboženství je specifický nepovinný předmět zaměřený především na pochopení a upevnění katolické věrouky. K výuce náboženství patří neodmyslitelně i základní společné modlitby.

 

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline