Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

Z Základní škola

Snažíme se porozumět médiím

V předmětu výchova k občanství mají žáci devátého ročníku ve Školách na konci světa mnoho otázek o tom, co se chodu světa (a nejen toho reálného, ale i virtuálního) týče. Jejich zvídavé hlavy přiměly vyučující k tomu, aby jim ukázala, jak mohou být informace na internetu zkresleny.
Prostřednictvím pracovního listu deváťáci pátrali, zda jsou obecně známá tvrzení, a to například tvrzení, že PŠTROS STRKÁ HLAVU DO PÍSKU, KDYŽ SE CÍTÍ OHROŽENÝ, pravdivá, nebo zda se jedná o MÝTUS, který je v naší společnosti znám již po dlouhé věky.
Jestli chcete, pojďte se podívat s námi, jak deváťáci bádají, zda jsou tvrzení FAKTEM, nebo zda se jedná o pouhý (avšak dlouhá léta širokou veřejností neprobádaný) KLAM.

 

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline