I Individuální vzdělávání na I. a II. stupni ZŠ

Přezkoušení

Dle zákona je nutné takto vzdělávaného žáka přezkoušet jen 2x ročně, tedy na pololetí a ke konci školního roku.
I když jsme “škola na konci světa”, pro přezkoušení si naši individuálně (doma) vzdělávaní žáci mohou zatím vybrat tato místa:

   • Praha
   • Kladno
   • Brno
   • Březová
   • On-line přes Skype

Termíny přezkoušení a rezervace

Přezkoušení zpravidla probíhá v lednu a v červnu příslušného školního roku.

Pro školní rok 2019/20 jsou to termíny:

1. pololetí: 9. - 17. ledna 2020

2. pololetí: 11. - 19. června 2020

S dostatečným předstihem je spuštěn rezervační systém (info rozesíláme e-mailem, vyvěšujeme na eŽákovku), kde si můžete jednoduchým způsobem zamluvit termín a čas příjezdu na přezkoušení. Na uvedený e-mail vám obratem přijde potvrzení o úspěšné rezervaci.

 

Způsob přezkoušení

Individuálně vzdělávaný žák je přezkoušen ze všech předmětů. Přezkoušení má dvě části. Jde o:

osobní přezkoušení z hlavních předmětů (ČJ, MAT, cizí jazyk) - jedná se o kombinaci ústní a písemné (v rámci ústního hodnocení) zkoušky a hodnocení předložených materiálů;
- „portfoliové“ hodnocení (rozhovor nad předloženými materiály – portfoliem - s doplňujícími otázkami, popř. předvedení vlastních dovedností - na základě přinesených, poslaných na i-moodle, výukových materiálů, pracovních listů, aj.) a případně vyhodnocení nepovinného TESTU online na i-moodle (možnost vyplnit před příjezdem na přezkoušení).

Před samotným přezkoušením, musí (vzdělavatel) předložit návrh hodnocení (škola je rozesílá e-mailem s dostatečným předstihem). Ten, kdo provádí ve škole hodnocení žáka, návrh vysvědčení buď doporučí bez úprav, nebo v něm zdůvodní nějaké změny a předloží ke schválení řediteli školy.

 

Žádný náš IV žák, pokud se poctivě připravoval, se nemusí přezkoušení obávat. Naši učitelé jsou zkušení, vnímaví, naslouchající a plně respektující individualitu každého žáka.

 

Přihlášení / přestup

Podrobné informace o způsobu přihlášení, nebo přestupu na naši školu. Vše lze vyřešit i elektronicky. Při zápisu na naši školu se věnujeme každému zákonnému zástupci dítěte individuálně a snažíme se vyhovět. 

Přezkoušení

Dle zákona je nutné takto vzdělávaného žáka přezkoušet jen 2x ročně, tedy na pololetí a ke konci školního roku. Pro přezkoušení si naši individuálně (doma) vzdělávaní žáci mohou zatím vybrat 4 místa v ČR i On-line přes Skype.

Průběh vzdělávání

Naše škola individuálně vzdělávaným žákům nabízí komplexní výukovou podporu během celého školního roku. Ve všech hlavních předmětech ve 4. a 5. ročníku a na II. stupni základní školy nabízíme pravidelnou on-line výuku.